Avslutningslister

Används för att fästa halogenramperna i hyllkombinationens ytterkanter.

För varje hyllkombination behövs ett par (vä + hö) vänster och höger är framifrån sett.