Avslutningslister

Används för att fästa ljusramperna i hyllkombinationens ytterkanter.

För varje hyllkombination behövs ett par (vä + hö) vänster och höger är framifrån sett.

Avslutningslist för ljusramp 18 cm djup

441801 23:-  
441809 23:-  

 
 

Avslutningslist för ljusramp 30 cm djup

443001 23:-  
443009 23:-  

 
 

Avslutningslist för ljusramp 40 cm djup

444001 23:-  
444009 23:-