Hyllstegar

Hyllstegar är sidstolparna i varje hyllsektion. Hyllstegarnas unika konstruktion med snedställda hål gör att den klarar av mycket och blir bara stabilare ju mer den belastas.

Stegarna finns i två utföranden - det finns mellan- och ytterstegar. Mellanstegar används framför allt som mellandelar i större sektioner. (tips! det är alltid bäst att använda mellanstegar för då är man aldrig låst vid fortsatt utbyggnad)

Ytterstegar har samma funktion, men har av estetiska skäl en slät sida som sätts ytterst.

Båda varianterna går att använda på vänster- och högersidorna av sektioner.

Mellanstegar
Hyllstege med hål på båda sidor. Kan även användas ytterst.
Ytterstegar
Hyllstege med hål på bara ena sidan av estetiska skäl. Kan användas på både höger- och vänstersidan av en sektion.
Hörnstolpar
Används till avslutningshylla och hörnhylla.
Tillbehör
Förhöjningslister för placering av hyllstege på hyllplan och utfyllnadslister som döljer det övre hyllplanets kortsida (ändträ). användes även som kantlister till glasfyllningar