Lådfack

Passar att ställa/hänga in i 80 cm eller 100 cm breda och 40 cm djupa sektioner vill man använda lådfack i 30 cm djupa hyllsektioner används en krönskiva som toppskiva.  Alla lådmoduler med 4 och 6 lådor är 40 cm höga. Lådfacken som har 2 långa lådor är 30 cm höga.
Lådfack kan användas fristående använd då en toppskiva och sockel eller alternativt en hjulsats i stället för en sockel (det finns förborrade hål för hjul). det faktiska breddmåttet är 767 mm resp. 967 mm

 
 
 
Lådfack 80 (77cm) bredd

Lådfackets faktiska mått är 77 cm och passar bra att ställa in i en 80 cm sektion. Dessa kan även "hängas upp" högre upp i hyllan (gäller endast hylldjup 40cm) med platta g-beslag, övriga ställs på sockel.
Kan byggas flera på varandra, skarvas då ihop med plugg som medföljer.
Kan även användas som en separat möbel då används en toppskiva istället för ett hyllplan/krönskiva på toppen. 
 
 
 
Lådfack 100 (97cm) bredd


Lådfackets faktiska mått är 97 cm och passar bra att ställa in i en 100 cm hyllsektion. Dessa kan även "hängas upp" högre upp i hyllan (gäller endast hylldjup 40cm) med platta g-beslag, övriga ställs på sockel.

Kan byggas flera på varandra, skarvas då ihop med plugg som medföljer.
Kan även användas som en separat möbel då används en toppskiva istället för ett hyllplan/krönskiva på toppen.