Lådfack

Passar att ställa/hänga in i 80 cm eller 100 cm breda och 40 cm djupa sektioner vill man använda lådfack i 30 cm djupa hyllsektioner används en krönskiva som toppskiva.  Alla lådmoduler med 4 och 6 lådor är 40 cm höga. Lådfacken som har 2 långa lådor är 30 cm höga. Lådfack kan användas fristående använd då en toppskiva och sockel eller alternativt en hjulsats. det faktiska breddmåttet är 767 mm resp. 967 mm

 
 
 
Lådfack 80 cm bredd

Lådfackets faktiska mått är 77 cm och passar bra att ställa in i en 80 cm sektion. Kan byggas i flera moduler på varandra. Kan även stå separat med toppskiva. 
 
 
 
100 cm bredd


Lådfackets faktiska mått är 97 cm och passar bra att ställa in i en 100 cm hyllsektion. Dessa kan även "hängas upp" högre upp i hyllan med platta g-beslag.

Kan byggas flera på varandra och även ställas separat med toppskiva på .