Träbackar

Kan ställas separat, hjul ingår, levereras omonterade.
Den låga backen har utgått!

Hjulen kan även användas till lådfack och hurtsar.