Luckramar undre

Skillnaden på undre mot övre luckramarna är att de undre inkluderar en sockel därmed blir dessa 6 cm högre, och används vanligtvis som ett utstickande underskåp. Ramarna är 11 cm och kräver en krönskiva som är 13 cm djupare än hyllsektionen ex: till en 30 cm djup hylla behövs en 43 cm djup krönskiva.

Som bottenhylla används ett standardhyllplan och även i skåpet användes ett standardhyllplan.

Obs! glöm ej beställa luckor ex: till en 76 hög ram används 70 cm höga luckor