Ribbor
 
Ribbor går att använda i alla våra steghöjder och djup. Dom går även att användas i en del av hyllan, till exempel för att stänga den nedre delen av hyllan. ribborna har måttet 4 x 43 mm

Åtgång av ribbor per hyllstege:

48 cm 10 st
78 cm 17 st 
118 cm 26 st
148 cm 32 st
183 cm 42 st
218 cm 50 st
248 cm 58 st