Tillbehör

Förhöjningslister används för placering av hyllstege ovanpå hyllplan.

Utfyllnadslister som döljer det övre hyllplanets ändträ