Leveransvillkor

 

Avtalets ingående

Genom att göra en beställning online via webadresserna universalhyllan.se samt hyllcenter.se vilka ägs och drivs av företaget Hyllcenter Svenska AB (i det följande kallad "Hyllcenter") godkänner du villkoren i detta avtal.

Avtalet mellan dig och Hyllcenter ingås i samma stund som Hyllcenter bekräftar din beställning.

En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen.

Hyllcenter ingår ej avtal med personer som inte är myndiga (18 år).

Hyllcenter förbehåller sig rätten att neka en order.
 

 

Priser

Priserna som anges är alltid inklusive moms.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras du alltid om detta och har då din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning.
 

 

Leverans

Din leverans ordnar vi alltid så snabbt som möjligt (ca: en vecka), om inget annat är överenskommet. Normalt finns allt på lager i Rusksele för omgående leverans.

Normalt transportsätt är  biltransport "DHL" (hemleverans med telefonavisering)
paketgods under 20 kg och max längd 120 cm skickas normalt med "DHL servicepoint"
vilket innebär att paketet hämtas på DHL´s närmaste avhämtningsställe


 

 

Dhl Bilgods

inom Sverige sker normalt med biltransport via DHL

 

Betalningar:

Swish-betalning
Hyllcenters swish nr: 1234809356

Kortbetalning

kortbetalning med VISA och MasterCard kan endast ske vid beställning i butik eller vid hemleverans egen transportbil
Hyllcenter accepterar samtliga VISA och Mastercard anslutna kort utgivna i Norden.

 

Förskottsbetalning

En förskottsbetalning kan göras till vårt bankgiro 322-8954
Detta görs normalt vid betalning av handpenning (delbetalning)

Delbetalning

Delbetalng eller så kallad handpenning görs för order som är kundspecifika specialorder ex: hyllor som beställs lackerade  eller måttbeställda specialkapade hylldelar

 

Återbetalning

I de fall återbetalningar är aktuella så görs detta i första hand genom återinsättning på kontokort/ bankkonto eller till ett av dig angivet bankkonto. Återbetalningen sker inom några dagar från det att ärendet som orsakar återbetalningen är avslutat.

 

Ångerrätt

För privatpersoner tillämpar Hyllcenter Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten.
 
Distansavtalslagen innehåller dock ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Hyllcenter uppmärksammar härmed Kunden att enligt Distans- och Hemförsäljningslagens 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål,
 
Ångerrätt och öppet köp 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt och öppet köp ber vi dig kontakta Hyllcenter
 
När kunden godkänner våra köpvillkor vid beställning samtycker kunden till att Hyllcenter påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkter som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion.
  

 

Returer

Konsument/privatkund

Vid åberopande av Ångerrätt & Öppet köp gäller följande:
Meddela Hyllcenter inom 14 dagar efter det att du har mottagit den vara/varor du vill returnera.
 
Ni har som kund rättighet att undersöka varan som ni har tagit emot innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt då varan ska returneras i väsentligen oförändrat skick. Vi ber er att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat blir överenskommet mellan Hyllcenter och kunden.
 
 
Hyllcenter kan komma att debitera kunden eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.
Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad.
 
Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.
 

Returer företagskund

I de fall som näringsidkare handlar hos Hyllcenter så tillämpas Köplagen. Returavdrag på 15% av varans värde tillkommer utöver kostnad för returfrakt.

 

Garantier

Vi lämnar en 5 års fabriksgaranti på samtliga Universalhyllans produkter,

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta Hyllcenter så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet.

 

Garantivillkor

Garantin gäller från inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk,

 

Felleverans

Skulle vi leverera fel antal eller fel vara ber vi dig meddela oss så snart som möjligt så att vi kan rätta till felet. Skicka in kvitto/garantisedeln med uppgift om felaktigheten samt bifoga eventuellt fellevererade varor i sin originalförpackning. Felplockade varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan ifråga är felplockad. Vid dessa fall kommer vi att åtgärda felet.En retur som uppstår på grund av en felplockning bekostas av Hyllcenter. 

 

Transportskada

Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ska du omedelbart anmäla skadan till ditt utlämningsställe eller transportören som har kört ut godset till dig.

Ser man skador på emballaget /förpackningen notera om möjligt detta på transportsedeln innan kvittering

 

Reklamation

Om köparen visar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi kunden att kontakta hyllcenter så vi kan se till så att felet rättas till. Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren.
 
Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi, om möjlighet finns, fotodokumentation på skadan. Vill ni genomföra en reklamation var vänlig kontakta Hyllcenter.

 

Personuppgifter

Vi behandlar alla personuppgifter som du lämnar i enlighet med Personuppgiftslagen . Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs eller används till reklamutskick från tredje part, utan endast används internt av Hyllcenter. Din e-postadress används till orderbekräftelsen samt till övrig information om din beställning. Vi förbehåller oss också rätten att i vissa fall göra reklamutskick till den e-postadress du uppger om du inte angett att du inte vill ha dessa.

 

Falska beställningar

Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att polisanmälas.

Force Majeure

Hyllcenter anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.
Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.
 

Tvist

Konsument/privatkund

Vid eventuella tvister ska dessa avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.
 

Företag

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.