Lådfackets faktiska mått är 77 cm och passar bra att ställa in i en 80 cm sektion.Kan byggas i flera moduler på varandra. Kan även stå separat med toppskiva.